Lớp Bạch Dương

Bạch Dương 1: Chương trình học tháng 10

 

Hoạt động

Tuần 1

(Từ 30/9/2019 đến  4/10/2019)

Tuần 2

(Từ 7/10/2019 đến 11/10/2019)

Tuần 3

(Từ 14/10/2019 đến 18/10/2019)

Tuần 4

(Từ 21/10/2019  đến  25/10/2019)

 

        Tuần 5

(Từ 28/10/2019 đến1/11/2019 )

   Mục

   tiêu

 

Chơi-tập có chủ định  

 

 

T2

Âm nhạc

- Dạy hát:Cháu yêu bà

-Nghe hát : Em đi mẫu giáo

      (MT 35)

Âm nhạc

 -Dạy hát:Cô và mẹ

 - Nghe hát: Bàn tay cô giáo

 

          (MT 35)

Âm nhạc

- Dạy hát :Cháu yêu bà

  -Nghe hát : Em đi mẫu giáo

        (MT 35)

 Âm nhạc

- Dạy hát: Cô và mẹ

- Nghe hát: Bàn tay cô giáo

(MT 35)

Âm nhạc

- Dạy hát: Em búp bê

- Nghe hát: Đồ dùng bé yêu

(MT 35)

 

 

35

 

T3

 

NBTN

Nhận biết công việc của cô giáo

(MT 24)

NBTN

Nhận biết Ngôi trường của bé

(MT 23)

NBTN

Nhận biết về công việc của cô giáo

(MT 24)

NBTN

Nhận biết Ngôi trường của bé

(MT 23)

 

NBTN

Nhận biết búp bê, lật đật

(MT 23)

 

23,24

 

T4

Thể chất

VĐCB: Bò  trong đường hẹp

TCVĐ: Kiến về tổ

     

       ( MT 4)

Thể chất

VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

TCVĐ:Ô tô và chim sẻ

( MT 2)

Thể chất

VĐCB: Bò trong đường hẹp

TCVĐ: Kiến về tổ

 

( MT 4)

Thể chất

VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

       ( MT 2)

 

Thể chất

VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

TCVĐ: Bóng bay xanh

        ( MT 2)

     

 

    

    2,4

 

T5

NBPB

Nhận biết mầu đỏ, màu xanh

(MT 20)

Tạo hình

Di màu làm mặt nước

( MT 35)

NBPB

Nhận biết màu đỏ, màu xanh

         (MT 20)

Tạo hình

Di màu làm mặt nước

( MT 35)

NBPB

Nhận biết màu vàng

(MT 20)

 

  20,35

 

T6

Văn học

Truyện : Thỏ con không vâng lời

(MT 23)

 Văn học

Thơ: Mẹ và cô giáo

        ( MT 25)

Văn học

Truyện : Thỏ con không vâng lời

(MT 23)

Văn học

Thơ : Mẹ và cô      giáo

       ( MT 25)

Văn học

Truyện : Chiếc đu màu đỏ

(MT 23)

     

   23,25

 

 

Hoạt động ngoài trời

 

T2,3

- QS cây cau

- TCVĐ: Chạy về đích

- QS cây hoa phượng

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

- QS  màu xanh, màu đỏ

- TC VĐ: chim về tổ

- Quan sát đu quay

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

-Quan sát vườn hoa

-TCVĐ: Bóng tròn to

   

     15

 

 

 

 

T4,5

- QS cây hoa mẫu đơn

- TCVĐ: Chim về tổ

- Trò chuyện về thời tiết

- TCVĐ: Thỏ về chuồng

- QS cây cau cảnh

- TCVĐ:Ném bóng

- Chơi tự do: Chơi với lá, cát

- QS màu sắc của hoa loa kèn

- TCVĐ: Con rùa

-Quan sát cây quất

-TCVĐ: Thỏ lấy cà rốt

 

 

 

 

 

T6

- Thăm một số lớp ở trong trường

- TCDG:Dung dăng dung dẻ

 

- Tìm lá cho cây

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- QS lá hoa giấy

- TCVĐ: Bóng tròn to

 

- QS Một ố loại lá cây trong vườn trường

- TCDG: Con rùa

-Quan sát cây vú sữa

-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

 

 

 

 

 
Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: