ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2018 - LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Nguyễn Hoài Thu – Hà Thị Phương Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thu Hiền - Phạm Minh Yến Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 09/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên:Hà Thị Phương – Nguyễn Hoài Thu Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền - Phạm Minh Yến Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp