ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2021 - LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thị Hiền - Lê Thị Thiện ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2020 - LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Bùi Thị Thu Hằng – Nghiêm Bích Ngọc ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 /2020- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Lê Thị Thiện – Hoàng Thị Hiền ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2020- LỚP ĐẠI HÙNG Tên giáo viên: Bùi Thị Thu Hằng- Nghiêm Bích Ngọc ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp