ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Bùi Thị Thu Hằng – Nghiêm Bích Ngọc ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Lê Thị Thiện – Hoàng Thị Thu Hiền ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/2020- LỚP ĐẠI HÙNG 3 Giáo viên: Phạm Yến- Bùi Thủy Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/2020- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Hà Phương - Nguyễn Thu Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp