ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh- Nguyễn Hoài Thu Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hiền- Thu Phương Hoạt động ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 3 Giáo viên: Mai Thị Ánh- Phạm Minh Yến ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN Tên giáo viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh – Nguyễn Hoài Thu ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp