ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2021- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hiền – Lê Thị Thiện ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/2021- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên:Lê Thị Thiện – Hoàng Thị Thu Hiền Hoạt...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/2021- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Bùi Thị Thu Hằng – Nghiêm Bích Ngọc ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03 - 2021 - LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Lê Thị Thiện – Hoàng Thị Thu Hiền ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp