ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2019- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Như Quỳnh - Hà Thị Phương ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2019- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Như Quỳnh - Hà Thị Phương ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2019- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thu Hiền - Lê Thị Thiện Hoạt...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

Hoạt động Tuần 1 (Từ ngày 30/09 đến ngày 04/10)...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp