ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

Hè về với bao nhiêu điều thú vụ chào đón các bé tại trường MN Ngôi Sao Xanh, cùng giải nhiệt và đến với hoạt động của các bạn lớp Đại Hùng...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 2 Giáo viên: Hà Thị Phương – Như Quỳnh Hoạt động...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hiền - Phạm Minh Yến ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2018- LỚP ĐẠI HÙNG 1 Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hiền - Phạm Minh Yến ...[...]

Danh mục: Lớp Đại Hùng
Xem tiếp