THÔNG ĐIỆP TỪ BAN GIÁM HIỆU

Chào mừng quý vị đến với trường mầm non Ngôi Sao Xanh!

Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, mọi suy nghĩ và ý kiến của trẻ đóng vai trò quan trọng cho việc định hướng chương trình học tập của chúng tôi. Ngôi Sao Xanh đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và trẻ, từ đó hiểu những gì trẻ nghĩ và trẻ cần để phát huy hết tiềm năng cá nhân.

Chúng tôi cũng áp dụng phương pháp giáo dục STEAM để tạo cho trẻ nhiều cơ hội và công cụ để sáng tạo, giúp trẻ sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng học hỏi và quan trọng hơn cả là luôn sáng tạo và đầy ắp ý tưởng mới lạ.