ngoisaoxanh

Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Bữa sáng(07:30 - 08:00) MG Mì chũ thịt;Rau cải Cháo thịt...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp

ngoisaoxanh

THỰC ĐƠN TUẦN TỪ NGÀY MÙNG 8 ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2018 Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp

ngoisaoxanh

Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Bữa sáng(07:30 - 08:00) MG...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp

ngoisaoxanh

Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Bữa sáng(07:30 - 08:00) MG Mì chũ thịt;Rau cải Súp gà...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp