ngoisaoxanh

THỰC ĐƠN TUẦN TỪ 20 ĐẾN 25 THÁNG 8 NĂM 2018 Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 ...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp

ngoisaoxanh

Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Bữa sáng(07:30 - 08:00) MG Mì chũ thịt;Rau cải Cháo...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp

ngoisaoxanh

Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Bữa sáng(07:30 - 08:00) MG...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp

ngoisaoxanh

Bữa ăn THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Bữa sáng(07:30 - 08:00) MG Mì chũ thịt;Rau cải Cháo thịt...[...]

Danh mục: Thực đơn
Xem tiếp