ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ Tên giáo viên : Kiều Thị Hiền - Trần Thị Thúy ...[...]

Danh mục: Lớp Kim Ngưu
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Trần Thị Hà....[...]

Danh mục: Lớp Kim Ngưu
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP KIM NGƯU 2 Tuần 2 (Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019) ...[...]

Danh mục: Lớp Kim Ngưu
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP KIM NGƯU 2 Tuần 1 (Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019) ...[...]

Danh mục: Lớp Kim Ngưu
Xem tiếp