ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ Thể dục sáng -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ(về sức khoẻ,về tâm lý của trẻ,thói quen của trẻ) -Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi...[...]

Danh mục: Sao Nhân Mã
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ Thể dục sáng -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ(về sức khoẻ,về tâm lý của trẻ,thói quen của trẻ) -Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi...[...]

Danh mục: Sao Nhân Mã
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ Thể dục sáng -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ(về sức khoẻ,về tâm lý của trẻ,thói quen của trẻ) -Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi...[...]

Danh mục: Sao Nhân Mã
Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHÂN MÃ 2 Tuần 3 (Từ ngày 25/06 đến ngày 29/6/2018) Ngày HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ Thể dục sáng -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ(về sức khoẻ,về tâm...[...]

Danh mục: Sao Nhân Mã
Xem tiếp