ngoisaoxanh

Cơ sở 1,2,3: 1. Để xem camera qua máy tính: + Vào địa chỉ hostname bằng trình duyệt Internet Explorer (IE). Hostname: http://ngoisaoxanh.edu.vn...[...]

Xem tiếp