Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: CT học tuần 1,2 tháng 12.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12- LỨA TUỔI NHÀ TRẺ

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Dương Hà Vân

Hoạt động

Tuần 1

Từ 27/11 đến 01/12

Tuần 2

Từ 04/12 đến 08/12

 

Đón trẻ

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp.

- Cho trÎ ch¬i c¸c gãc.

Trò chuyện

- Trò chuyện với trẻ vÒ mÑ cña bÐ: MÑ con tªn lµ g×? nhµ mÑ con th­êng lµm g×? MÑ cßn lµm g× n÷a? ai đưa con đi học . . .

Thể dục sáng

Thể dục sáng bài: Ô sao bé không lắc

 

Hoạt động học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

PTVĐ

Đứng co một chân

PTVĐ

Bß trong ®­êng hÑp

 

T3

 

NBTN

Nhà bé có những ai ?

 

NBTN

BÐ kÓ vÒ mÑ cña bÐ

 

 

T4

NBPB

Di màu con lật đật

NBPB

Tô màu trang phôc cho mÑ vµ bÐ

 

T5

Văn học

Thơ: Chổi ngoan

Văn học

TruyÖn:Thá con kh«ng v©ng lêi

 

T6

Âm nhạc

Đi học về

¢m nh¹c

DH :C¶ nhµ th­¬ng nhau.

NH :Bµn tay mÑ

Hoạt động góc

  • Gãc gia ®×nh: BÕ em, cho em ¨n, t¾m cho em
  • Gãc H§V§V: XÕp hµng rµo, xÕp nhµ, d¹y trÎ x©u vßng xen kÏ mµu ®, mµu vµng
  • Gãc t¹o h×nh: Di mµu ®å dïng mÑ th­êng dïng.
  • Gãc s¸ch: Lµm s¸ch vÒ c«ng viÖc cña mÑ

Hoạt động ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

- Quan s¸t trang phôc cña mÑ.

- Ch¬i tù do:

+ VÏ phÊn

- Trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt.

- VÏ l¸ cê

TCVĐ: Lộn cầu vồng

 

 

T3

- Quan sát trang phôc cña bè

- TCVĐ : Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

- Bé khám phá đồ chơi ở lớp( ĐDĐC màu đỏ , màu vàng)

-TC : Con kiến

 

T4

- Quan sát : Trang phục của anh, chị.

- TCVĐ : Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

- Quan s¸t thêi tiÕt

- TC : Con kiến

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

T5

- Quan s¸t bÇu trêi

- VËn ®éng : Trêi n¾ng trêi ưa

 

- Quan s¸t thêi tiÕt

- Trß ch¬i: Dung d¨ng dung dÎ

- Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

T6

- Quan sát:Thuyền rồng

 

- Quan sát : Bức tranh của trường

- TCVĐ : Lăn bóng.

  • Chơi tự do.

 

 

Chơi – tập buổi chiều

 

 

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "chi chi chµnh chµnh ", "TËp tÇm v«ng", "Sªn sÓn sÒn sªn"....

 

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

Tiếp tục d¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh cá nhân

D¹y trÎ c¸ch x©u vßng mµu ®xen kÏ mµu vµng

Chủ đề/ sự kiện

Những người thân yêu của bé

Mẹ của bé

 

 

Bài thơ: Chổi ngoan
Sáng ra chổi đã quét nhà,
Đến chiều chổi lại theo bà quét sân.
Ước gì bé lớn thật nhanh,
Để bé cùng chổi quét sân đỡ bà.

Bài hát: Đi học về

Đi học về, là đi học về
Em vào nhà em chào cha mẹ
Cha em khen rằng con rất ngoan
Mẹ âu yếm hôn đôi má em!

Truyện: Thỏ con không vâng lời

Một hôm Thỏ mẹ dặn Thỏ con:
- Thỏ con của mẹ! Con ở nhà, chớ đi chơi xa, con nhé.
- Vâng ạ! Con ở nhà, con không đi chơi xa.
Nhưng bươm bướm bay đến. Bươm bướm gọi:
- Thỏ con ơi, ra vườn kia chơi đi! Ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm.

Thỏ con liền chạy theo bươm bướm. Thỏ con đi chơi mãi… chơi mãi… xa… thật xa…
Thế rồi Thỏ con quên cả lối về nhà. Thỏ con khóc hu hu và gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Bác Gấu đi qua, thấy Thỏ con khóc. Bác dắt Thỏ về nhà. Thỏ mẹ chạy ra ôm Thỏ con. Thỏ con nói với mẹ:
- Mẹ! Mẹ dặn con ở nhà, con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ.

 

Bài hát: Cả nhà thương nhau

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta
Cùng thương yêu nhau

Xa là nhớ
Gần nhau là cười !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: