Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: CT học tuần 3,4 tháng 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12- LỨA TUỔI NHÀ TRẺ

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Dương Hà Vân

Hoạt động

Tuần 3

Từ 11/12 đến 15/12

Tuần 4

Từ 18/12 đến 22/12

Đón trẻ

- C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp

Trò chuyện

- Bè cña bÐ: Bè con tªn lµ g×? Bè con th­êng lµm g×? ĐÓ bè vui lßng c¸c con ph¶i lµm g×? Cô trò chuyện với trẻ về

- Cho trÎ ch¬i c¸c gãc.

Thể dục sáng

- Thể dục sáng bài: Tay em

Hoạt động học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

PTVĐ

Bật qua vạch kẻ

PTVĐ

§i theo ®­êng ngo»n nghoÌo

 

T3

 

NBTN

BÐ kÓ vÒ bè bÐ

NBTN

Anh , chÞ cña bÐ

 

 

T4

NBPB

T×m giÇy dÐp cho bè vµ anh.

NBPB

NhËn biÕt to, nh

 

T5

Văn học

Thơ: Yªu mÑ

Văn học

Truyn: Th ngoan

 

T6

Âm nhạc

Cháu yêu bà

¢m nh¹c

DH: MÑ yªu kh«ng nµo

NH: Ru con

Hoạt động góc

* Gãc t¹o h×nh: Tô màu đồ dùng bè th­êng dïng

* Góc bế em: Trẻ biết bế em, cho em ăn, lau miệng cho búp bê và ru em ngủ

*Góc HĐVĐV: Xếp nhà, xếp bàn bày hoa

- Dạy trẻ xâu vòng hoa nơ (màu đỏ, xanh, vàng)

* Gãc s¸ch : Làm sách về c«ng viÖc bè th­êng lµm

- Dạy trẻ cách xem sách tranh truyện, cách nhận biết các nhân vật trong truyện và gắn các nhân vật

Hoạt động ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

Quan sát cÇu tr­ît

TCV§: Bãngtrßn to

Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

Bé khám phá đồ chơi màu đỏ, mµu vµng

TCV§: BÞt m¾t b¾t dª

 

 

 

T3

Quan s¸t : Giày dÐp cña bè

Trß ch¬i: Lén cÇu vång

Ch¬i víi l¸ c©y

Quan s¸t ®å dïng bè th­êng dïng

Trß ch¬i: Ô t« vµ chim sÎ

Ch¬i víi phÊn

T4

Quan s¸t: Giày dÐp cña anh chÞ

Trß ch¬i: Lén cÇu vång

Ch¬i víi l¸ c©y

Quan s¸t: Đå dïng cña anh,chÞ

Trß ch¬i: Phi ngùa

Ch¬i víi phÊn

T5

Quan s¸t l¸ c©y

Trß ch¬i: Dung d¨ng dung dÎ

Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

Quan sát: Cây xanh

TCVĐ: Tung bóng.

Chơi: Tự do.

T6

Quan sát: Hoa trong vườn

TCVĐ: Lăn bóng.

  1. tự do.

Quan sát: Thời tiết ngày hôm nay.

TCVĐ: Lăn bóng.

  1. tự do.

Chơi – tập buổi chiều

 

 

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "Ch¬i víi c¸c ngãn tay”

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

Tiếp tục d¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh cá nhân

D¹y trÎ c¸ch x©u vßng mµu ®xen kÏ mµu vµng

Chủ đề/ sự kiện

Anh, chị của bé

 

Noel

Bài thơ: Yêu mẹ

Mẹ đi làm

Từ sáng sớm

Dậy thổi cơm

Mua thịt cá

Em kề má

Được mẹ yêu

Ơi mẹ ơi

Con yêu mẹ lắm.

 

Bài hát: Cháu Yêu Bà


Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

Truyện: Thỏ ngoan

 

Bác Gấu đang đi giữa rừng thì trời đổ mưa ào ào. Bác ướt hết. Bác Gấu đi đến nhà Cáo. Bác gõ cửa cốc cốc và gọi: - Cáo ơi! Bác ướt hết rồi, cho bác vào nhà với. Cáo không muốn cho bác Gấu vào nhà nên không mở cửa, nó bảo: - Không được vào đâu ! Bác Gấu lại phải đi. Trời vẫn đổ mưa ào ào. Bác Gấu đến nhà Thỏ. Bác gõ cửa: cốc, cốc, cốc và gọi: - Cháu Thỏ ơi ! Cháu Thỏ ơi ! Bác ướt hết rồi, cho bác vào với. Thỏ vội chạy ra mở cửa. Vừa trông thấy bác gấu, Thỏ kêu lên: - ôi ! Bác ướt hết cả rồi ! Bác vào nhà cháu đi bác. Thỏ dắt tay mời bác Gấu vào nhà. Thỏ đốt lửa cho bác Gấu sưởi. Lửa cháy bập bùng ấm áp quá. Một lúc, bác Gấu đã sưởi khô người. Bác gấu nói: - Thỏ ngoan quá ! Bác cảm ơn cháu!

 

Bài hát: Mẹ yêu không nào

Con cò bé bé, nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào
Khi đi em hỏi, khi về em chào
Miệng em chúm chím, mẹ yêu không nào.

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: