Ảnh sự kiện

Lễ tổng kết năm học 2014 - 2015

Tập thể lớp Sao Đại Hùng 1

Tập thể lớp Sao Đại Hùng 2

The goobye song

Các bé biểu diễn bài " Dắt trâu ra đồng"

Các bé biểu diễn bài  " Dắt trâu ra đồng"

Bài hát " Em yêu trường em"

Bài múa " Mái đình làng biển"

Bài múa " Chắp cánh ước mơ"

Tập thể giáo viên 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: