Khối Đại Hùng

Lớp Đại Hùng 1 trong giờ đọc thơ

Vừa qua các bạn nhỏ của lớp Đại Hùng 1 đã có một tiết học rất bổ ích và ý nghĩa đó là tiết làm quen với văn học qua bài thơ “Tình bạn”. Sau khi nghe cô giáo đọc thơ và đưa ra câu hỏi, bạn nào cũng hăng hái giờ tay phát biểu xây dựng bài. Qua buổi học này giúp các con cảm thụ ý nghĩa của bài thơ và biết quan tâm, yêu thương lẫn nhau.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: