Khối Đại Hùng

Lớp Đại Hùng 1 trong giờ khám phá.

Những hình ảnh bố mẹ đang xem dưới đây là tiết học khám phá của lớp Đại Hùng 1 đấy ạ. Nội dung buổi học hôm nay là “Khám phá 5 giác quan trên cơ thể”. Thông qua tiết học giúp các con nhận biết, gọi đúng tên và biết chức năng của từng cơ quan cảm giác như: mũi, lưỡi, tai, mắt và tay.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: