Khối Đại Hùng

Lớp Đại Hùng 2 trong giờ học chữ.

Những hình ảnh bố mẹ đang xem dưới đây là tiết nhận biết chữ cái "a,ă,â" của lớp Đại Hùng 2 đấy. Qua tiết học này giúp các con làm quen với từng mặt chữ và cấu tạo của chúng, cùng với đó là cách phát âm sao cho chính xác.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: