Khối Đại Hùng

Lớp Đại Hùng 2 trong giờ học toán

Dưới đây là những hình ảnh về tiết học toán của lớp Đại Hùng 2. Nội dung bài học là: phân biệt khối vuông và khối chữ nhật. Qua bài học các con phân biệt được đặc điểm riêng của từng khối, so sánh điểm giống nhau và khác nhau của 2 khối.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: