Khối Kim Ngưu

Lớp Kim Ngưu 2 trong giờ học phân biệt hoa và màu sắc của hoa

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: