Khối Nhân Mã

Lớp Nhân Mã 5 trong giờ thể dục

Tạm biệt lớp Nhân Mã 1, chúng mình cùng đến với lớp Nhân Mã 5 để xem các bạn ấy đang học gì trong tiết thể dục nhé. À thì ra các bạn nhỏ đang trong tiết học “Tập đi trong đường hẹp”. Mục đích của bài học là giúp các con biết đi đúng tư thế trong đường hẹp, rèn kỹ năng tập trung, chú ý cho trẻ. Cùng với đó giúp các con hứng thú hơn thì tham gia vào vận động và trò chơi, có tính thần tập thể, thi đua.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: