Sao Kim Ngưu

Chương trình hè tuần 5 tháng 7 lớp Kim Ngưu 2

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp

Trò chuyện

 

- Trò chuyện với trẻ : về họ và tên của bé, giới tính, sở thích, hình dáng, đồ dùng, trang phục và một số bộ phận trên cơ thể. Bé tên là gì ? Bé là bạn trai hay gái ? Bé thích ăn món gì nhất ? Bé thích chơi đồ chơi gì ? Bbé thích bộ trang phục nào nhất ?...

Thể dục sáng

+ Cho trẻ tập thể dục: Hít thở, tay, lưng, thân, chân. Tập hít vào, thở ra”Gà gáy”

+Tay: Hái hoa bỏ rỏ

+Lưng:Gà mổ thóc

+Chân:Cây cao cỏ thấp

+Bật: Qủa bóng nẩy

 

Chơi – tập có chủ định

PTVĐ

Bò thấp chui qua cổng

NBTN

Tay xinh của bé

 

NBPB

Tìm đồ chơi có màu xanh

Văn học

Thơ: Hai bàn tay em

Âm nhạc

- DH: Em ngoan hơn búp bê

- VĐTN: Tập tầm vông

Chơi – tập ở các góc

* Góc tạo hình: - Tô màu chiếc khăn mùi xoa

* Góc phân vai: - Cô giáo, bác sĩ, bán hàng.

* Góc xây dựng: Bé tập xếp lớp học của bé

* Góc sách, truyện: - Xem sách về đồ dùng, món ăn mà bé thích.

* Góc học tập: Nhận biết màu xanh

Hoạt động ngoài trời

Quan sát trang phục bé trai

TCVĐ :Bóng tròn to

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

Quan s¸t thêi tiÕt

TCVĐ : Bóng tròn to

Chơi tự do : Vẽ phấn

 

Quan sát trang phục bé trai.

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: Xếp hột, hạt

Trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt

TCVĐ : Bóng tròn to

- Ch¬i tù do.: XÕp hét h¹t

Quan sát bầu trời

Vận động: Trời nắng, trời mưa.

Chơi tự do: Xếp các khối

 

Chơi – tập buổi chiều

*VĐ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Nào chúng ta cùng tập thể dục, gà trống gọi, TC “Nu na nu nống”...

D¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh nh­: röa tay b»ng xµ phßng, biÕt lau mòi khi bÞ sæ mòi

TrÎ lµm l«t« cïng c« vÒ c¸c l« t« phôc vô cho häc tËp

H­íng dÉn xÕp dÐp vµ cÊt ®å vµo tñ c¸ nh©n

 

Chơi trò chơi : Tập tầm vông

Liªn hoan v¨n nghÖ

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: