Sao Kim Ngưu

Chương trình hè tuần 7 tháng 7 lớp Kim Ngưu 2

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

Cô ân cần đón trẻ vào lớp.

Trò chuyện

 

Trò chuyện với trẻ về trường Mầm non-Lớp học của bé- đồ chơi của bé

Cô hỏi: Ai đưa con đi học ?

Cô nào đón con vào lớp ?

Con thích chơi với đồ chơi gì ?

Thể dục sáng

Cô nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ của mình,hướng dẫn vào nhóm chơi trẻ thích

Tập bài:Ồ sao bé không lắc

Cho trẻ khởi động theo vòng tròn làm đờn tàu

Tập theo lời bài hát

 

Chơi – tập có chủ định

PTVĐ

VĐCB: Đi có mang vật trên tay

TC: Chi chi chành chành

NBTN

Bánh nướng – Bánh dẻo

 

NBPB

Tô màu trang phục của bé

( Tô màu cái váy )

Văn học

Truyện: Lợn con sạch lắm rồi

Âm nhạc

DH: Nào chúng ta cùng tập thể dục

NH: Búp bê

Chơi – tập ở các góc

* Gãc t¹o h×nh: - xâu vòng tặng bạn

* Gãc x©y dùng: - Chó c«ng nh©n x©y dùng ng«i nhµ cña bÐ

* Gãc s¸ch, truyÖn: - Trẻ xem tranh ảnh các bạn trong lớp,các bạn đang vui chơi

* Gãc häc tËp: - NhËn biÕt màu xanh,

Hoạt động ngoài trời

Quan s¸t tranh c¸c mãn ¨n hµng ngµy trÎ ¨n

TCVĐ: Cáo và thỏ

Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

Quan sát chiếc đu quay

- TC: Th¶ ®Øa ba ba

- Ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸t vµ n­íc

Trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt

TCVĐ : Bóng tròn to

- Ch¬i tù do.: XÕp hét h¹t

Quan sát vườn hoa trong trường

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

 

Quan s¸t c¸c lo¹i c©y quanh s©n tr­êng

V§: Gieo h¹t

Chơi tự do: Xếp các khối

 

Chơi – tập buổi chiều

 

Dạy trẻ biết cất đồ chơi vào đúng nơi quy định

Dạy trẻ xâu vòng

Dạo quanh lớp bé có những đồ chơi gì? Có màu gì?

Cùng bé học hát

Liªn hoan v¨n nghÖ

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: