ngoisaoxanh

THÔNG BÁO ( V/v: Tổ chức tham quan tại Hoàng thành Thăng Long nhân dịp tết Trung thu ) Kính...[...]

Xem tiếp

ngoisaoxanh
ngoisaoxanh

THÔNG BÁO (V/v: Mở lớp LittleSeed 1 tại câu lạc bộ GrapeSEED) Kính thưa Quý phụ huynh ...[...]

Xem tiếp

ngoisaoxanh

THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng lớp The Sun thuộc câu lạc bộ GrapeSEED) Kính thưa Quý phụ huynh Được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý phụ huynh, các khóa học Tiếng Anh chương trình GrapSEED đã được triển khai trong một khoảng thời gian...[...]

Xem tiếp

ngoisaoxanh

THÔNG BÁO (V/v: Mở lớp The Moon tại câu lạc bộ GrapeSEED) Kính thưa Quý phụ huynh Được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý phụ huynh, các khóa học Tiếng Anh chương trình GrapeSEED đã được triển khai trong một khoảng thời gian và nhận được...[...]

Xem tiếp