Ảnh hoạt động

Ngoài hoạt động học hàng ngày, để các con khắc sâu các cách phòng chống dịch bệnh, cô cùng các con vẫn cùng nhau ôn lại kiến thức mọi lúc, mọi nơi!

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: